Algemene voorwaarden

Definities

[fruitful_tabs type=”vertical” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Definities”] Huurder: degene die “De Witte Gravin” huurt.

Verhuurder: degene die de “De Witte Gravin” verhuurd. [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Algemeen”] 1. De huurder mag uitsluitend gebruik maken van ‘De Witte Gravin’ gedurende de overeengekomen huurperiode.
2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van ‘De Witte Gravin’ en derden ligt bij de huurder van ‘De Witte Gravin’. De huurder dient aanwezig te zijn bij het gebruik van de accommodatie.

3. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden.

4. ‘De Witte Gravin’ dient uitsluitend gebruikt te worden voor overeen gekomen activiteiten.

5. Verhuur van ‘De Witte Gravin’ geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.

6. Bij verhuur van ‘De Witte Gravin’ draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het tegen gaan van overlast. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor het ongestoord betreden en verlaten het pand.

7. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.

8. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met één of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het bedrijfspand.

9. Roken is niet toegestaan in de vergaderlocatie.

10. ‘De Witte Gravin’ dient de huurder op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder ‘De Witte Gravin’ heeft opgeleverd.

11. Het is de huurder verboden ‘De Witte Gravin’ te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wet en regelgeving en / of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd. Bij twijfel dient de huurder voor het aangaan van een huurovereenkomst de verhuurder op de hoogte te brengen van zijn bedoeling. Indien de verhuurder vooraf niet is geraadpleegd en besluit de huur per direct op te zeggen, zal er geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde huur c.q. dient het overeengekomen totaalbedrag terstond te worden voldaan.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Annuleringsvoorwaarden”]

1. Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden.

2. Tot 3 weken voor aanvang kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden.

3. Tussen 3 weken en 1 week voor aanvang wordt aan de huurder 50% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.

4. Korter dan 1 week voor aanvang wordt aan de huurder 100% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.

5. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch te gebeuren.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Betaling”]

1. Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Aansprakelijkheid

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Aansprakelijkheid”]

1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan ‘De Witte Gravin’ en inventaris welke veroorzaakt is door de huurder of een derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot ‘De Witte Gravin’ gedurende de huur van de vergaderlocatie.

2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van ‘De Witte Gravin’ veroorzaakt door de huurder of een derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot ‘De Witte Gravin’ gedurende de huur van de ‘De Witte Gravin’.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Slotbepaling”]

Op alle geschillen tussen de huurder en ‘De Witte Gravin’ is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd is van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst kennis te nemen.

[/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]